Menorca, patrimoni talaiòtic

Els habitants de Menorca som persones orgulloses de la nostra illa i del nostre passat. I no hi ha res que encarni millor els orígens de l’illa que la civilització talaiòtica i el ric patrimoni megalític que ens va llegar. Tot al llarg i ample dels 700 km2 de l’illa, hi ha 1.500 jaciments talaiòtics, especialment concentrats en la meitat sud. Un total de 280 s’han aplegat en una candidatura conjunta a Patrimoni de la Humanitat que es presentarà davant la Unesco aquest mes de febrer i serà avaluada de cara a 2022.

El patrimoni talaiòtic és una presència gairebé ubiqua a Menorca. Els senyals que indiquen l’existència d’un o altre jaciment apareixen a peu de carretera, a la vora dels camins i en tots els plànols i elements promocionals de l’illa. Tot visitant amb un mínim sentit de la curiositat es familiaritza ràpidament amb la icona que representa una taula i que identifica gràficament la Menorca talaiòtica.

Menorca 360º té una sensibilitat especial pel patrimoni talaiòtic, que ens agrada admirar i valorar. Els nostres programes inclouen el pas per molts dels principals jaciments. Donar a conèixer el nostre passat i gaudir alhora de les construccions que han perviscut d’aquells pobladors, té molt de sentit i contribueix a conèixer i estimar més i millor l’illa.

Un poc d’història

La civilització talaiòtica va prosperar a Menorca durant l’edat del bronze i l’edat del ferro i la seva empremta s’estén des d’abans de l’any 1000 aC fins al 123 aC, data de l’arribada dels romans i d’inici de la romanització. Abans del Talaiòtic, els pobladors de l’illa s’hi establien de forma dispersa, en assentaments unifamiliars coneguts com a navetes d’habitació.

Amb l’inici del Talaiòtic, la població es comença a concentrar en poblats més grans, desenvolupats al voltant d’una construcció amb forma de torre anomenada talaiot i que compten amb carrers i altres espais d’ús públic. Aquella gent es dedicava principalment a l’agricultura i la ramaderia de cabres i ovelles.

Durant més de deu segles d’evolució, evidentment la civilització talaiòtica va anar progressant. Cap al 500 aC, ja no es construeixen més talaiots i, en canvi, els poblats comencen a aixecar muralles i fortificacions. És la conseqüència del contacte amb forasters, que va portar també una intensificació del comerç.

L’expansió de l’imperi romà a la Mediterrània i la derrota dels cartaginesos, va conduir a l’annexió de les illes Balears l’any 123 aC. A partir d’aleshores, els habitants de Menorca van anar modificant el seu estil de vida, oblidant la cultura talaiòtica i adoptant els costums romans.

Tipus de construccions

Els participants de Menorca 360º poden descobrir, al llarg dels camins i els paisatges de l’illa, tota la gamma de construccions pròpies de la cultura talaiòtica. Les estructures més comunes i destacables del patrimoni talaiòtic són:

Talaiots: Aquestes grans torres de forma troncocònica van ser les construccions més representatives del Talaiòtic inicial. N’hi ha de diferents tipus, però tenen en comú el seu ús públic i el seu simbolisme com a element de cohesió social. No està del tot clara la funció que desenvolupaven.

Navetes d’enterrament: Originàries d’un període anterior al Talaiòtic, són tombes col·lectives construïdes amb doble paret de pedra seca. Es van deixar de fer servir relativament aviat, però algunes d’elles figuren entre els jaciments més importants de l’illa.

Coves: La civilització talaiòtica va anar substituint les navetes d’enterrament per coves naturals que tancaven amb murs de pedra. Estaven situades en indrets allunyats dels poblats, tals com barrancs i penya-segats.

Hipogeus: Amb el pas dels segles, i especialment en el Talaiòtic final, les coves naturals van anar deixant pas a cavitats excavades que arriben a conformar necròpolis de grans dimensions. Continuen sent tombes col·lectives on se celebren rituals complexos.

Recintes de taula: Aquesta construcció destaca per la taula central, un element amb forma de T conformat per una pedra vertical coronada per una altra d’horitzontal. Algunes superen els quatre metres d’alçada. Els recintes feien una funció com de santuari, i al seu interior es duien a terme diversos tipus de rituals.

Cercles d’habitació: Al Talaiòtic final, les residències familiars prenien aquesta configuració circular, que incloïa un pati central i diferents espais domèstics on desenvolupar totes les activitats del dia a dia.

Alguns jaciments

Els diferents programes de Menorca 360º ofereixen als participants la possibilitat de contemplar alguns dels jaciments més destacats de l’illa, com Trepucó, Torre d’en Galmés, Torralba d’en Salort, Talatí de Dalt i Torretrencada. A més, els nostres camins també passen per alguns altres talaiots com els de Cornia Nou o Torelló, el dolmen de ses Roques Llises, les navetes de Rafal Rubí i molts altres elements significatius del patrimoni preromà de l’illa.